802

Плакат на картоне "Второй съезд РСДРП". 64 на 49,5 см.

500 P
Плакат на картоне "Второй съезд РСДРП". 64 на 49,5 см.